Mailadress: bjorkdungensforaldrarad@gmail.com

Föräldrarådet är till för att främja samarbetet mellan föräldrar och förskola.
I föräldrarådet bör finnas två föräldrar från varje avdelning.
I föräldrarådet ingår också personal från förskolan och förskolechef.


Föräldrarådets huvuduppgifter:

  • Att i huvudsak syfta till att skapa/möjliggöra en dialog mellan föräldrar och förskola för att därigenom stödja verksamheten så att den utvecklas till barnens bästa.
  • Att företräda Björkdungens alla föräldrar och barn och vara deras förlängda arm i diskussioner med förskolan.
  • Att tillsammans med förskolan medverka i och/eller organisera evenemang såsom t.ex. fixardag.