Verksamheten

Samling
Vi har samling varje dag. Där får barnen veta vad som ska hända under dagen och vilka barn och vuxna som är där. Sånger, lekar och ramsor är dagliga inslag i samlingen. Barnen lär sig turtagning och ta hänsyn till varandra. Samlingen ska vara rolig och läraktig för alla.

 

Utevistelse
Gården erbjuder kuperad terräng med stora fria ytor. Det finns även gungor, sandlådor och klätterställning med rutschkana. Vår målsättning är att vara ute varje dag. Vi går regelbundet ut i skogen. Skogen ger stor rörelsefrihet, grovmotorisk träning och sinnesupplevelser. Barnen lär sig också att värna om naturen. Det är viktigt att barnen har kläder efter väder.

 

Skapande verksamhet
För att stimulera barnens fantasi och utveckla deras finmotorik, har vi skapande verksamhet som innefattar rita, måla, lera, gips, klippa, sy med mera. Vi anpassar verksamheten efter ålder och önskemål från barnen.

 

Rytmik och rörelse
Här tränar barnen grovmotorik, koordination samt rytm och takt. Vi spelar, rör oss och sjunger tillsammans.

Leken
Barnen erbjuds tid till självvald lek/ aktivitet, både inne och ute. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi, kreativitet och sin förmåga att samspela med andra. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta händelser och göra verkligheten mer begriplig.

 

Vilan
Vi har sovvila för de yngre barnen och sagovila för de äldre. Det ger möjlighet till reflektion och avkoppling.