Björkdungens vision


Att erbjuda en utmanade miljö där varje enskilt barn blir sett utifrån deras olika behov och förutsättningar. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig samt lägga grunden för det fortsatta lärandet. Vi arbetar för att barnen ska respektera och utveckla empati för andra.