I Unikum dokumenteras barnet och gruppens lärande.
Där kan föräldrarna på ett enkelt sätt få möjlighet att följa förskolans verksamhet.