Förskola - Hem

Vi lägger mycket stor vikt vid inskolningen där grunden för den fortsatta förskole vistelsen läggs. Detta leder till ett nära samarbete med hemmet då vi grundlägger en god kontakt vilket skapar trygghet för barnen och föräldrarna.

Innan barnet börjar erbjuds föräldrarna ett besök på förskolan.

Vi välkomnar alla barn och föräldrar på morgonen. På eftermiddagen försöker vi alltid informera om barnets dag.

Föräldrarna får kontinuerligt informationsbrev från förskolan

 

Vi har en kontinuerlig dialog med er föräldrar angående ert barns utveckling och lärande.

 

Varje år har vi ett föräldramöte och en gång per år har vi utvecklingssamtal.

 

Vi har som tradition vårfest och luciafirande då ni föräldrar är välkomna.

 

Ni föräldrar är alltid välkomna att vara med under en förmiddag på förskolan.